Site Overlay

Eldfast

Med över 20 års erfarenhet inom det eldfasta erbjuder Hemdals Bygg AB bl a projektledning, totalentreprenad, UE samt personaluthyrning till industrin och eldfasta företagskunder.

Murningsarbeten med isolersten eller chamotte, stora som små projekt bl a i värmebehandlingsugnar och skänkar
Installationer av eldfasta gjutmassor i de flesta typer av ugnar och pannor.
Installationer av keramisk fiber i värmebehandlingsugnar.

Hemdals Bygg AB följer kollektivavtal dels för att säkra den sunda konkurrensen, dels för att trygga villkoren för företagets medarbetare.