Site Overlay

Miljöpolicy

Ett aktivt miljöarbete är en viktig del av Hemdals Byggs dagliga verksamhet.

  • Vi ska aktivt arbeta med att minska drivmedelsförbrukningen kopplad till persontransporter vid besök hos kunder och för projekt genom att planera och använda energieffektiva transporter och fordon.
  • Vi ska säkerställa att vår hantering av avfall från kontor och projekt sker på ett sätt som möjliggör återanvändning och återvinning och som därigenom leder till en bättre resurshushållning.
  • Våra uppdragsgivare och leverantörer som är kopplade till vårat företag skall bedriva ett miljöarbete som ligger i linje med vårt.
  • Våra anställda skall hållas engagerade i miljöarbetet och inneha den miljöutbildning som krävs för sina arbetsuppgifter.
  • Vi skall uppfylla samhällets miljökrav, förebygga föroreningar och kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete.